Eğiticinin Eğitimi

Kursun Amacı

Istanbul Havacılık Akademisi olarak uygulanması planlanan Eğiticinin Eğitimi kurs programında, eğitici statüsünde görev yapacak ve gelecekte en az eğitici statüsünde görev yapacak olan kişilerin eğiticilik becerilerini artırmak, sunum tekniklerini geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kurs programını bitiren kursiyerler, bu sayede görev alacakları kurslarda daha iyi hizmet vermiş olacaklardır.